image

Privacystatement

Deze website is een initiatief van het bisdom Rotterdam. De Bisschoppelijke Brielse Commissie is een kerkelijke rechtspersoon binnen het bisdom Rotterdam.

In de Europese Unie geldt sinds 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze wet wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

U vindt meer informatie over de AVG op rkkerk.nl, de website van de Nederlandse kerkprovincie:

Voor inzage in de persoonsgegevens die het bisdom Rotterdam van u heeft verzameld, of correctie of verwijdering van deze gegevens, kunt u een e-mail sturen naar avg@bisdomrotterdam.nl.

Voor gegevens die betrekking hebben op uw kerklidmaatschap en deelname aan het parochiële leven kunt u contact opnemen met uw eigen parochie. Als u niet weet tot welke parochie u behoort, kunt u uw parochie opzoeken.