image

ANBI

De Bisschoppelijke Brielse Commissie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Informatie vindt u op de A​NBI publicatie Bisschoppelijke Brielse Commissie.

Het Heiligdom van de heilige Martelaren van Gorcum wordt sinds 1873 beheerd door de Bisschoppelijke Brielse Commissie. Het heiligdom heeft de bijzondere zorg van de bisschop van Rotterdam. Er is een bisschoppelijk Brielse commissie onder voorzitterschap van een pastoor (de 'custos', letterlijk: bewaker). Deze is belast met de zorg voor het heiligdom.

Donaties

Rabobank IBAN-nummerNL30 RABO 0344 8537 21
t.n.v. Bisschoppelijke Brielse Commissie te Brielle
Of gebruik deze link voor uw online donatie

Adres

Heiligdom van de Martelaren van Gorcum
De Rik 5 (hoek Kloosterweg)
3232 LA Brielle