Noveen: Samen op weg naar de Nationale Bedevaart Brielle

Noveen: Samen op weg naar de Nationale Bedevaart Brielle

23 / 06 / 2023

Vanaf donderdag 29 juni is het mogelijk om negen dagen lang samen biddend op weg te gaan naar de Nationale Bedevaart Brielle. Elke dag om 12.00 uur kan online worden meegebeden met een noveen via het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam. En de noveen kan ook later op de dag worden gebeden. Aan de noveen werken mee: de custos van het heiligdom, pastoor Jack Glas, broeder Michael-Dominique Magielse o.p. en diaken Iwan Osseweijer.

“De lezingen die in de noveen worden gebruikt hebben te maken met trouw, met trouw blijven aan het Woord van God”, vertelt diaken Osseweijer. “Door de beproeving heen zijn de heilige Martelaren van Gorcum standvastig gebleven in hun geloof. Ze zijn trouw geweest tot het uiterste toe, in navolging van Christus.”

Het thema van de Nationale Bedevaart is dit jaar “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31b). De schriftlezing op de eerste dag van de noveen is daarom deze tekst uit het evangelie. De andere lezingen zijn uit Genesis en het boek Tobit. Ze gaan over Abraham en over Tobit. Diaken Osseweijer: “Beiden laten een grote trouw zien. Abraham als hem gevraagd wordt zijn enige zoon te offeren. En Tobit, na een ongeluk dat hem overkomt, blijft trouw zonder te klagen op de Heer en hij wordt zelfs vergeleken met Job.”

“In de dagen van deze noveen bereiden we ons voor op de viering van het feest van de heilige Martelaren. En we vragen God om zijn heilige Geest, om trouw te blijven aan zijn woord en als waarachtige leerlingen van Christus te leven en te getuigen van het evangelie”, aldus Iwan Osseweijer, die lid is van de Bisschoppelijke Brielse Commissie.

  • De Nationale Bedevaart vindt plaats op zaterdag 8 juli. Samen op weg naar de bedevaart kan ook met de bus vanaf Rotterdam CS en er rijden ook bussen vanuit parochies