Nieuws

 • Afsluiting bedevaartseizoen 2019

  10 / 10 / 2019

  Op 5 oktober werd het bedevaartseizoen 2019 afgesloten met een plechtige eucharistieviering en ontmoeting. Vicaris-generaal Visser was hoofdcelebrant in de eucharistie. Custos Glas concelebreerde.

 • Jongerenbijeenkomst: Je hebt allemaal een roeping

  10 / 10 / 2019

  Tijdens de jongerenmiddag in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum op 29 september was broeder Joachim ofm te gast. Hij ging met de jongeren in gesprek over roeping.

 • Nieuw: Jongerenmiddag in Brielle

  16 / 09 / 2019

  Op 29 september is er een jongerenmiddag in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Het is voor de eerste keer dat deze wordt gehouden.

 • Bisschop in Brielle: ‘Kunnen we een klimaat van roepingen scheppen?’

  08 / 07 / 2019

  Meer dan duizend gelovigen op de been voor Nationale Bedevaart Brielle met thema ‘Geroepen’.

 • Kruiswegstaties Brielle gerestaureerd

  08 / 07 / 2019

  De kruiswegstaties van het bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle zijn gerestaureerd en teruggeplaatst voorafgaand aan de Nationale Bedevaart op 6 juli.

 • Dit is het programma van de Nationale Bedevaart Brielle

  01 / 06 / 2019

  De Nationale Bedevaart vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli. Thema is dit jaar ‘Geroepen!’

 • Reliekschrijn van de Martelaren van Gorcum gerestaureerd

  23 / 05 / 2019

  Sinds zaterdag 11 mei is de bedevaartskerk van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle weer geopend voor pelgrims uit het hele land. Aan het begin van de viering werd de schrijn met de relieken van de martelaren teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar.

 • Het openen en terugplaatsen van de relieken in de reliekschrijn

  23 / 05 / 2019

  Op 11 mei werd tijdens de opening van het bedevaartseizoen in Brielle de schrijn met de relieken van de martelaren teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar. De reliekschrijn is de afgelopen maanden gerestaureerd.

 • Bijzondere opening van het bedevaartseizoen in Brielle

  02 / 05 / 2019

  Op 11 mei wordt de schrijn met de relieken van de martelaren plechtig teruggeplaatst.

 • Afsluiting bedevaartseizoen 2018

  24 / 11 / 2018

  Om het einde van het bedevaartseizoen in Brielle te markeren, werd op zaterdag 13 oktober een bijeenkomst gehouden in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum.

 • Uitnodiging voor de afsluiting van het bedevaartseizoen

  24 / 09 / 2018

  “Zaterdag 13 oktober sluiten we in het Bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum het bedevaartseizoen 2018 officieel af”, zegt pastoor Jack Glas, custos van het Bedevaartsoord.

 • Verslag met foto's van de Nationale Bedevaart Brielle 2018

  18 / 07 / 2018

  Verdragen wat moeilijk is in het gebed en blijven verlangen om met God verbonden te zijn. Dat is de boodschap van de Nationale Bedevaart 2018 in Brielle.

 • Tussenbeide over Brielle en de moed om te bidden

  13 / 07 / 2018

  Het zomernummer van Tussenbeide verschijnt direct voor de Nationale Bedevaart Brielle. Daarom besteedt het blad veel aandacht aan het bedevaartsoord.

 • Dit is het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2018

  19 / 05 / 2018

  ‘Volharden in het Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart op 7 juli 2018. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed.

 • Ga met de bus mee naar Brielle

  16 / 05 / 2018

  Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Jaar van Gebed en heeft als thema: Volharden in gebed.

 • Inzegening ciborium bij start bedevaartseizoen in Brielle

  04 / 05 / 2018

  De start van het bedevaartseizoen in het Jaar van Gebed vond op zaterdag 28 april plaats met een eucharistieviering in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum.

 • Bedevaartseizoen Brielle start met inzegening ciborium

  18 / 04 / 2018

  Op zaterdag 28 april zegent Mgr. Van den Hende het ciborium in bij de start het bedevaartseizoen in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle.

 • Brielse gidsen bezoeken Oudenbosch

  31 / 10 / 2017

  Ter afsluiting van het bedevaartseizoen brachten de Brielse gidsen een bezoek aan de basiliek van Oudenbosch.

 • Brielle Lezing 2017 sluit bedevaartseizoen af

  02 / 10 / 2017

  “Het is beter om te weten wie je buren zijn, elkaar te leren kennen in tijden van vrede, dan dat je elkaar pas tegen komt in tijden van conflict.” Op 23 september hield de commissaris van de Koning in Fryslân, drs. Arno Brok, de derde Brielle Lezing.

 • Video’s brengen Nationale Bedevaart Brielle in beeld

  15 / 07 / 2017

  Met twee YouTube-video’s brengt het bisdom Rotterdam de Nationale Bedevaart Brielle 2017 in beeld.

 • Verslag van de Nationale Bedevaart Brielle 2017

  09 / 07 / 2017

  Ongeveer 1.200 pelgrims komen op zaterdag 8 juli bijeen in Brielle voor de Nationale Bedevaart.

 • Opening dubbeltentoonstelling 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

  01 / 07 / 2017

  Opening van tentoonstelling in het Gorcums museum en in Historisch Museum Den Briel.

 • Bisschop neemt boek over de Martelaren van Gorcum in ontvangst

  01 / 07 / 2017

  Op 30 juni nam Mgr. Van den Hende in Brielle samen met burgemeester Gregor Rensen en pater Rob Hoogenboom het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Gehangen heiligen’.

 • Nieuw: Plattegrond Heiligdom Brielle

  26 / 06 / 2017

  Bezoekers van het Bedevaartsoord HH. Martelaren van Gorcum kunnen voortaan gebruikmaken van een plattegrond bij hun bezoek aan de Bedevaartkerk en de Ommegang.

 • Jongeren werken mee aan tentoonstelling Bedevaartskerk

  26 / 06 / 2017

  Op 9 juni opende wethouder W. Borgonjen van de gemeente Brielle een bijzondere tentoonstelling in de Bedevaartskerk.

 • Geloofsgesprek vanuit Brielle: geloofsgetuigen van toen en nu

  25 / 06 / 2017

  Op zondag 25 juni spreekt Geert van Dartel in het Geloofsgesprek met Leo Fijen vanuit Brielle over de martelaren van toen en nu, over geloofsgetuigen en de ‘oecumene van het bloed’.

 • Geloofsgesprek vanuit Brielle

  12 / 06 / 2017

  Op zondag 25 juni wordt het Geloofsgesprek op NPO2 uitgezonden vanuit Brielle.

 • Vernieuwde website martelarenvangorcum.nl

  27 / 05 / 2017

  De website van het Bedevaartsoord HH. Martelaren van Gorcum is vernieuwd.

 • Het geloofsgetuigenis van martelaren toen en nu: Brielle opent bedevaartseizoen

  30 / 04 / 2017

  "Het geloof in de levende Heer was de kracht in hun hart.” Dit zegt Mgr. Van den Hende op zaterdag 29 april in Brielle.

 • 29 april opening bedevaartseizoen: 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

  18 / 04 / 2017

  Op 29 april opent Brielle het bedevaartseizoen met de herdenking van de heiligverklaring van de Martelaren 150 jaar geleden.

meer berichten