De Nationale Bedevaart Brielle 2021

De Nationale Bedevaart Brielle 2021

15 / 07 / 2021

“Op 9 juli 1572 werden bij Brielle negentien priesters en kloosterlingen - voor het merendeel inwoners van Gorcum - gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.” Met deze woorden opende pastoor Jack Glas, custos van het bedevaartsoord in Brielle, op zaterdag 10 juli de Nationale Bedevaart.

“Vandaag 449 jaar na hun marteldood en 154 jaar na hun heiligverklaring zijn wij bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren. Op deze plaats van duisternis en dood werd voor hen de deur geopend naar het licht en het eeuwig leven”, luiden de laatste woorden van de ‘proclamatie’ waarmee de Nationale Bedevaart traditiegetrouw opent. Volgend jaar is het dus precies 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum werden gedood. De Bisschoppelijke Brielse Commissie hoopt daar dan weer met vele pelgrims bij stil te kunnen staan. Nu is het aantal mensen dat in de bedevaartkerk mee kan vieren beperkt. De Nationale Bedevaart wordt daarom ook dit jaar als livestream uitgezonden via YouTube.

“Het raakt ons elke keer weer als we weten hoe deze mensen bedreigd werden, hoe deze priesters en religieuzen onder druk werden gezet en toch stand hielden om hun geloof te bewaren in de levende Heer”, preekt bisschop Van den Hende die hoofdcelebrant is in de eucharistieviering. Hij vertelt hoe ze kracht putten uit het Woord van God en uit het vieren van de eucharistie: “Je leven op Christus bouwen, je leven in zijn hand leggen, moet je steeds opnieuw voeden, dat geloof en dat vertrouwen. En dat deden zij waarachtig door het Woord van God in hun hart te bewaren en door de eucharistie te vieren.”

De bisschop gaat in zijn preek in op het thema van de Nationale Bedevaart: ‘Huisgenoten van God’. Dit thema verwijst naar het Jaar van de Familie dat de Wereldkerk viert. “Willen wij het getuigenis van de Martelaren die met ons de familie van God vormen ook in de toekomst begrijpen, naar waarde schatten en ook werkelijk zien als een groot voorbeeld, dan zullen we ook het geloof in de eucharistie moeten doorgeven en moeten voorleven”, benadrukt de bisschop die aangeeft dat het bisdom Rotterdam daarom het komende jaar een Jaar van de Sacramenten wil vieren.

Foto's: Bisdom Rotterdam