Het openen en terugplaatsen van de relieken in de reliekschrijn

Het openen en terugplaatsen van de relieken in de reliekschrijn

23 / 05 / 2019

Op 11 mei werd tijdens de opening van het bedevaartseizoen in Brielle de schrijn met de relieken van de martelaren teruggeplaatst op zijn vaste plek voor het altaar. De reliekschrijn is de afgelopen maanden gerestaureerd.

Van het openen van de reliekschrijn van de HH. Martelaren van Gorcum en het terugplaatsen van de relieken is een proces-verbaal opgemaakt door mevrouw Annemieke de Jong als gedelegeerde namens de bisschop. Onderstaande informatie is ontleend aan het proces-verbaal.

  • De ruim zeventig relieken van de HH. Martelaren van Gorcum, die eens zijn gevonden op de plaats van het martelaarschap, zijn op de eerste drie dagen van maart 1923 met eerbied neergelegd in een koperen schrijn, vervaardigd door Johannes en Leo Brom uit Utrecht
  • De schrijn is op zaterdag 3 maart 1923 gesloten en verzegeld en overgebracht naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle
  • Op 16 augustus 1957 is de reliekschrijn geopend en zijn enkele relieken eruit genomen voor de altaren van nieuw te bouwen en in te wijden kerken, waarna de reliekschrijn weer is gesloten en verzegeld
  • In 2018 is besloten tot een algehele en grondige restauratie van de reliekschrijn en de opdracht werd toevertrouwd aan goudsmid en restaurateur Norbert van Ooyen uit Kevelaer
  • Op 19 januari 2019 is de reliekschrijn geopend in aanwezigheid van mw. drs. A.M.C.B. de Jong, gedelegeerde namens de bisschop, de hoogeerwaarde heer J.P.F. Glas, custos, de heren D.G.C. Bracke en J.F.A. ten Berge, mw. drs. F.E. Wout en diaken I.P.J. Osseweijer, namens de bisschoppelijke Brielse Commissie, de heer R. Tepe, gastconservator van de tentoonstelling over de Martelaren van Gorcum, en de vrijwilligers van het heiligdom. De plechtigheid begon even voor 11.00 uur met gebed door de custos. De reliekenschat werd korte tijd aan de aanwezigen getoond en daarna in zijn geheel in een houten noodkist gedeponeerd, die daarna werd verzegeld
  • Op maandag 15 april 2019 werden de relieken teruggeplaatst in de gerestaureerde schrijn in aanwezigheid van de bisschop van Rotterdam, Mgr. J.H.J. van den Hende, en de aanwezigen van 19 januari 2019, alsmede vicaris-generaal T.F.M. Visser. De bijeenkomst begon met gebed. Mgr. Van den Hende verbrak de zegels van de noodschrijn en nam, geassisteerd door goudsmid N. van Ooyen, het deksel van de noodschrijn. De relieken werden uit de noodschrijn getild en in de gerestaureerde schrijn geplaatst. Hierbij werd door diaken Osseweijer psalm 118 gelezen. Aansluitend werd het evangelie (Johannes 20, 1-9) gelezen en hield Mgr. Van den Hende een korte overweging over het verband tussen de verering van de martelaren en hun relieken en het paasgeloof dat Christus is verrezen en dat de martelaren als geloofsgetuigen mogen delen in het nieuwe leven van de Heer. De schrijn werd gesloten en verzegeld. De reliekschrijn en de relieken werden door Mgr. Van den Hende bewierookt na een moment van stil gebed. Daarna baden de aanwezigen het Onze Vader. Mgr. Van den Hende sloot af met gebed en zegen
  • Op 11 mei werd de reliekschrijn bij gelegenheid van de opening van het bedevaartseizoen officieel teruggeplaatst

(Foto's: Peter van Mulken en Bisdom Rotterdam)