Bisschop in Brielle: ‘Kunnen we een klimaat van roepingen scheppen?’

Bisschop in Brielle: ‘Kunnen we een klimaat van roepingen scheppen?’

08 / 07 / 2019

“Als er krimp is, mag het ons uiteraard tot bescheidenheid brengen, maar niet tot somberheid of misplaatste angst, want het geloof van de Heer is ons gegeven als een rijkdom en blijft van grote betekenis in het leven van ieder van ons.” Dat preekte Mgr. Van den Hende tijdens de eucharistieviering, waarmee de Nationale Bedevaart Brielle opende op 6 juli. Tijdens de viering zegent de bisschop de bedevaartskaars die de rest van het bedevaartseizoen zal branden en aan het eind van de viering de gerestaureerde kruiswegstaties.

In zijn homilie preekt de bisschop over de moeilijkheden die de Kerk en individuele gelovigen mee hebben gemaakt in de loop van de eeuwen. Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd vanwege hun geloof en heeft de Kerk te lijden. Daarom is de collecte op deze dag bestemd voor het heiligdom en voor projecten van Caritas Syrië. Het werk van Caritas Syrië wordt gedragen door de rooms-katholieke en oosters-katholieke kerkgemeenschappen. Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene vertelt voor de collecte over zijn ervaringen bij bezoeken aan het zwaar gehavende land.

De bisschop gaat in op de zin van Jezus in het evangelie “Neemt de mensen in acht” (Matteüs 10, 17): “Dat betekent in het evangelie van vandaag: op je hoede zijn en voorzichtig en met gelovig vertrouwen strategisch te werk gaan. Maar het kan in het evangelie ook duiden op het grote belang om een medemens naar het hart te zien en met mensen die we ontmoeten ook werkelijk in gesprek te gaan.”

“In het Jaar van de Roepingen, dat we dit jaar in het bisdom Rotterdam mogen vieren, is het belangrijk daarbij stil te staan, ook in het kader van deze nationale bedevaart. Als de Heer zijn leerlingen van het eerste uur roept op zijn weg en de martelaren van Gorcum vraagt om Hem te volgen tot in de dood, is het belangrijk vandaag te beseffen dat God ook ons aanspreekt, dat de Heer ook ons tegemoet treedt met zijn woord en roepstem. Het is belangrijk te beseffen dat God zelfs vijanden en tegenstanders wil roepen tot het goede. En ook de mensen die de dood van de Martelaren van Gorcum op hun geweten hebben, zijn ten diepste geroepen een ander leven te leiden, een leven dat getekend wordt door liefde, waarachtigheid en dienstbaarheid. Zij hebben de roepstem van de Heer niet beantwoord. ‘Neemt de mensen in acht’ betekent dus niet dat we mensen mogen afschrijven en ons hart voor hen zouden sluiten. Eigenlijk worden we gevraagd om steeds met heel ons hart en met vertrouwen maar zorgvuldig de ander te benaderen. Dat kunnen we niet zomaar op eigen kracht. Niet zonder reden spreekt de Heer in het evangelie over de bijstand van de Heilige Geest die zal ingeven wat te zeggen.”

(Foto's: Peter van Mulken)