450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 - 2022

450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 - 2022

25 / 04 / 2022

“Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan. En we hopen dat u meedoet, omdat het belangrijk is en blijft om hen te gedenken.” Dit schrijft de custos van het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum, pastoor Jack Glas, in een brief die recent is verstuurd aan pastorale teams in het bisdom Rotterdam en aan parochiesecretariaten.

“Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te blijven aan ons geloof. En we bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?”

De custos nodigt alle belangstellenden uit om dit jaar naar Brielle te komen, met name op het hoogtepunt van het bedevaartseizoen: “We zullen op 9 juli de Nationale Bedevaart weer met velen vieren na twee jaar waarin coronamaatregelen beperkingen met zich meebrachten. We vieren ons geloof in de gemeenschap van de Kerk. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien. Zij hielden vast aan het geloof en ontvingen ‘Eén van Geloof en één van Geest’ het martelaarschap. Ook wij mogen één van Geloof en één van Geest zijn en dat vieren op de Nationale Bedevaart op 9 juli. Dus kom naar de Nationale Bedevaart op 9 juli, zodat we samen ons geloof kunnen vieren op deze bijzondere historische plaats.” Overigens wordt voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 juni een noveen gebeden die mensen (online) mee kunnen bidden.

Er hebben zich al weer veel groepen gemeld voor een bezoek aan het Bedevaartsoord in het komende bedevaartseizoen. Groepen kunnen een eigen moment kiezen voor een bedevaart naar Brielle en worden dan verwelkomd door de gastheren en gastvrouwen van het bedevaartsoord. Individuele pelgrims en groepen kunnen hun bezoek aan het Heiligdom nu ook combineren met de nieuwe “Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”. Deze wandelroute loopt door de vestingstad Brielle. Hij eindigt bij de Bedevaartkerk en laat de wandelaars stilstaan bij de historische gebeurtenissen met vragen rond de thema’s vrijheid en verdraagzaamheid.

“We zijn dankbaar dat priesters uit het bisdom Rotterdam en daarbuiten het mogelijk maken om op weekdagen de eucharistie te vieren”, vertelt de custos. De vieringen en celebranten worden binnenkort vermeld in de agenda op de website martalerenvangorcum.nl. “Individuele pelgrims zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten.”

  • Download de brief van de custos pastoor Jack Glas op bisdomrotterdam.nl
  • Parochiebladen en -websites kunnen gebruik maken van materiaal dat als bijlage met de brief van de custos is meegestuurd: teksten, foto’s en QR-codes voor bijvoorbeeld online video’s. Het materiaal is beschikbaar via de link op bisdomrotterdam.nl