Thema Nationale Bedevaart 2023

Thema Nationale Bedevaart 2023

12 / 06 / 2023

Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 8 juli is een tekst uit het evangelie: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31).

 Custos Jack Glas: “De heilige Martelaren van Gorcum hebben hun trouw aan het woord van de Heer tot de uiterste consequentie volgehouden. Zij hebben, door zich volledig toe te vertrouwen aan het Woord, de waarheid leren kennen die werkelijk vrij maakt en werkelijk leven geeft. Voor de pelgrims van vandaag mogen zij een lichtend voorbeeld zijn en ons aansporen om echte leerlingen te worden van de Heer die leven geeft.”

De Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Als u met een groep komt, wordt aanmelden gewaardeerd. Dat kan via info@martelarenvangorcum.nl

Programma van de Nationale Bedevaart 8 juli:

11.00 uur: Eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant
12.30 uur: Lunch op het voorterrein
13.30 uur: Rozenkransgebed in de bedevaartkerk
14.30 uur: Kruisweg in de omgang rond het martelveld
15.30 uur: Lof met uitstelling, met aansluitend processie met het Allerheiligste in de omgang, en gebed en zegen bij het ciborium

(Foto boven: Ramon Mangold. Foto beneden: Bisdom Rotterdam)