Processie Brielle trekt voor het eerst rond vernieuwd martelveld

Processie Brielle trekt voor het eerst rond vernieuwd martelveld

06 / 06 / 2023

In processie trokken bedevaartgangers op zaterdag 3 juni in Brielle rond het martelveld als slot van de eucharistieviering waarmee het bedevaartseizoen 2023 werd geopend. Het martelveld, waar in 1572 de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen, toonde een heel andere aanblik dan een jaar geleden. Grote kastanjebomen werden vervangen door lindebomen die meer licht doorlaten. En zo zullen er gras, planten en bloemen kunnen groeien en bloeien op het bedevaartsoord. Dit was met name al goed zichtbaar rond het ciborium, waar een verhoging de plek markeert van de turfschuur, waar de martelaren door ophanging om het leven kwamen.

Bij de opening van het bedevaartseizoen heet de custos van het bedevaartsoord, pastoor Glas, de aanwezigen welkom. “Het is met vreugde dat ik hier sta. Vandaag openen we het nieuw seizoen, nadat we vorig jaar het bijzondere herdenkingsjaar hadden van 450 jaar Martelaren van Gorcum. Er is een grote verandering op het bedevaartsoord. De bomen zijn gerooid en er zijn nieuwe bomen aangeplant die ook weer een kans krijgen om te groeien”, zegt de custos. Wie een bedrag kan missen roept hij op tot een gift voor het heiligdom, vanwege de kosten die hiermee gemoeid waren.

Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant en ontsteekt tijdens de viering de bedevaartkaars. “De Heer vraagt dat wij in ons hart meewerken aan de bouw van zijn rijk van vrede. De hele geschiedenis door zijn er mensen die daarvoor hun leven hebben durven geven”, zegt de bisschop als hij de homilie houdt. “Hoe komen de martelaren toch zover om die rode draad van liefde aan te pakken en vast te houden? Ze weten dat zelfs in lijden en dood de hand van God te vinden is om hen vast te houden.”

“Wij geloven dat ze met de verrezen Heer mogen leven in eeuwigheid, en dat door hun getuigenis een boodschap klinkt van vrede, hoop en geloof. Daarom zijn we hier aan een nieuw bedevaartseizoen begonnen”, vervolgt de bisschop. “Ook wij worden gevraagd om getuigenis af te leggen”, zegt hij. De bisschop spreekt over getuigen van het geloof dat Jezus leeft, getuigen door dienstwerk van liefde “want onze samenleving heeft veel meer liefde nodig dan we denken” en getuigen door toeleg op het gebed: “Jezus leert ons dat gebed het allereerste is, want uit het gebed komt onze kracht, komt onze band met de Heer en komt ook de moed die de martelaren hebben opgebracht.”

Er wordt in de voorbede gevraagd om zegen over alle pelgrims die in de komende tijd naar Brielle komen om de martelaren te vereren en te vragen om hun voorspraak. Met name ook wordt gebeden om vrede op de vele plaatsen waar nu oorlog en geweld heersen, voor de vluchtelingen in onze wereld dat zij mogen rekenen op menswaardige opvang en solidariteit, en om eerbied voor het leven van iedere mens, vanaf het eerste begin tot aan het moment van sterven.

Steun het heiligdom

Wilt u bijdragen aan de vernieuwing van het bedevaartsoord? Uw bijdrage ter ere van de HH. Martelaren van Gorcum is zeer welkom, want hard nodig. Maak uw gift eenvoudig over via Rabo-bank IBAN-nummer NL30 RABO 0344 8537 21 t.n.v. Bisschoppelijke Brielse Commissie te Brielle.

Of gebruik het formulier op bisdomrotterdam.nl en maak uw gift eenvoudig en veilig over via ideal.

(Foto's: bisdom Rotterdam)