Opening: Mgr. Woorts ontsteekt de bedevaartkaars

Opening: Mgr. Woorts ontsteekt de bedevaartkaars

18 / 05 / 2022

“Wij zijn en gaan op bede-vaart, om met elkaar vaart te houden in ons bidden.” Bij de opening van het jubileumjaar 450 jaar HH. Martelaren van Gorcum was Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten, op 14 mei hoofdcelebrant in de bedevaartskerk in Brielle.

In zijn homilie vertelt Mgr. Woorts dat in de kapel van het bisschopshuis aan de Utrechtse Maliebaan een afbeelding van een van de martelaren is aangebracht. Dirk van der Eem werd geboren in Amersfoort rond 1499. Hij werd franciscaan, priester en rector van zusters in Gorcum. Als een van de negentien geestelijken werd hij in Brielle omgebracht vanwege zijn trouw aan het katholieke geloof, de eucharistie en zijn trouw aan de bisschop van Rome.

“Bijzonder dankbaar en blij mogen we zijn, broeders en zusters, dat wij vandaag hier de eucharistie mogen vieren; dankbaar en blij omdat het in vrijheid en vrede mogelijk is”, preekt Mgr. Woorts. “Dankbaar en blij ook omdat wij juist hier in dit bedevaartsoord - zoals in elk bedevaartoord - des te meer mogen beseffen dat wij als christenen pelgrims zijn, gedoopt en door onze Heer Jezus als zijn leerlingen en vrienden gezonden om op tocht te gaan en met elkaar vruchten voort te brengen die blijvend zijn, vruchten van geloof, hoop en liefde, van vrede en gerechtigheid.”

In zijn homilie staat hij stil bij Titus Brandsma “martelaar van onze tijd” die op 15 mei in Rome heilig wordt verklaard. “Wie en wat wij vandaag en in dit jubileumjaar gedenken, beste medepelgrims, is nog steeds actueel. Velen zijn en worden in onze tijd onderdrukt, vervolgd, gemarteld en gedood vanwege hun geloof in Jezus Christus en hun trouw aan zijn Kerk. Wij gedenken onze martelaren de eeuwen door - tot in onze tijd - in het geloof dat alles wat uit liefde omwille van onze Heer Jezus gegeven wordt, blijvende vrucht zal dragen.”

De bisschop wijst op de “menigte in de hemel met wie wij verbonden zijn, die voor ons bidt en aan wie wij ons mogen optrekken. Zij waren eens pelgrims, medepelgrims, maar hebben de thuiskomst, de bekroning van hun aardse pelgrimage mogen ontvangen van de Heer zelf. Gaan wij daarom in vertrouwen voort, met een dankbaar hart, ook als er grote zorgen zijn, als er verdriet of onzekerheid is, want de Heer blijft erbij alsook Maria en de andere heiligen. Wij zijn nooit alleen.”

Na de homilie zegent en ontsteekt Mgr. Woorts de bedevaartkaars. In deze viering van de eucharistie zijn bisschop Van den Hende en custos pastoor Glas concelebrant. Diaken Oude Vrielink is franciscaan en assisteert samen met diaken Osseweijer. Mevrouw Walrave is lector. Cantor mevrouw Bruins en organist mevrouw Meeuwenoord verzorgen de muzikale ondersteuning.

Aan het eind van de viering worden voor het eerst de kleine medailles uitgereikt, die alle pelgrims ontvangen die in dit jubileumjaar het heiligdom bezoeken. Custos pastoor Glas doet bovendien burgemeester Rensen van Brielle en de bisschoppen een jubileumpenning cadeau, waarop de reliekschrijn staat afgebeeld, als herinnering. De burgemeester nodigt belangstellenden uit om deze middag na de lunch de “Geuzen- en Martelarenroute” officieel mee te openen.

Lees ook:

Foto's: Bisdom Rotterdam