‘We hebben een bijzondere band met de Martelaren van Gorcum’

‘We hebben een bijzondere band met de Martelaren van Gorcum’

22 / 06 / 2022

“Bedevaarten geven veel mensen kracht.” Op zaterdag 25 juni bezoekt pastoor Karel Donders met een groep van ongeveer tachtig pelgrims het bedevaartsoord Brielle. De parochie H. Maria Magdalena maakt gebruik van de mogelijkheid om in het bedevaartseizoen een eigen groepsbedevaart naar Brielle te houden.

Voor de coronaperiode had de parochie elk half jaar een bedevaartdag naar een bestemming ergens in Nederland. “Anders dan op zondag in de kerk mogen wij wat langer verblijven bij de Heer en ons gebed daar uitspreken”, zegt pastoor Donders. “Op een andere wijze worden wij op een bedevaartplek geroepen om met ons geloof bezig te zijn. Het verhaal van een bedevaartsoort helpt om te groeien in geloof. Op een bedevaart vinden mensen ook elkaar, trekken samen op, luisteren naar elkaars verhaal en bidden samen. Het geeft zoveel mensen kracht.”

Wat is voor hem de betekenis van de heilige Martelaren van Gorcum? “De band op dit moment is heel bijzonder, omdat wij twee kerken hebben die naar de Martelaren zijn genoemd. Enerzijds is dat de HH. Martelaren van Gorcum kerk te Huissen. De kerk is helaas gesloten en samengegaan met een andere kerk in Huissen. De tweede kerk is de Leonardus Veghelkerk te Oosterhout.”

“De Martelaren gaan persoonlijk al lang met mij mee”, vervolgt hij. “In het seminarie in Vogelenzang waar ik gestudeerd heb, is bij de ingebruikname van het nieuwe altaar in 2005 de reliekschrijn van de Martelaren van Gorcum, die tot dan toe in de kapel van het bisschopshuis in Haarlem stond, onder het altaar geplaatst. Aankomende priesters, zoals ik dus, werden heel bijzonder onder hun hoede gesteld. De geestelijken hebben immers de goede weg gestreden, het geloof bewaard (vgl. 2 Tim 4, 7). Later heb ik onderzoek verricht naar de Martelaren van Alkmaar die in hetzelfde jaar als de Martelaren van Gorcum door toedoen van de geuzen zijn omgebracht.”

“De Martelaren van Gorcum zijn mij dan ook heel dierbaar geworden”, zegt hij. Eenmaal eerder is hij in Brielle geweest en hij omschrijft de plek als “heel mooi en devoot”. “Heel fijn voor onze bedevaart is dat er zoveel ruimte en accommodatie is om naast de gebedsoefeningen ook iets van koffie en lunch te gebruiken in de ruimtes bij de kerk. Wij kijken voor onze bedevaarten van één dag goed dat het ook voor minder validen goed toegankelijk is. Dat is in Brielle het geval. Daar zijn wij erg blij mee. Wij voelen ons van harte welkom door de mensen van het heiligdom die zich er vrijwillig voor inzetten om ons te verwelkomen en rond te leiden.”

(Foto's: Guus Schoonewille)