Nieuw: Jongerenmiddag in Brielle

Nieuw: Jongerenmiddag in Brielle

16 / 09 / 2019

Op 29 september is er een jongerenmiddag in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum. Het is voor de eerste keer dat deze wordt gehouden. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) nam hiertoe het initiatief met de werkgroep die de activiteiten in het heiligdom organiseert. Rutger Breemen en Sander Verschuur tekenen voor de organisatie.

“Vanuit de Bisschoppelijke Brielse Commissie kwam de vraag om naast het jongerenprogramma dat wordt aangeboden tijdens de Nationale Bedevaart, nog een jongerenactiviteit te ontwikkelen”, vertelt Rutger. Gekozen is voor een middag die afsluit met een maaltijd. De bijeenkomst is daarmee korter dan de Nationale Bedevaart die de hele dag duurt. Rutger: “De Nationale Bedevaart is voor sommige jongeren misschien toch een wat grote drempel, terwijl Brielle zo’n belangrijke plek in ons bisdom is. Daarom werd de jongerenmiddag bedacht.”

Het bedevaartsoord hoopt jongeren meer bekend te maken met de gebeurtenissen die op deze historische plek plaatsvonden. De jonge franciscaan Joachim Oude Vrielink ofm zal op de jongerenmiddag vertellen over de franciscaanse spiritualiteit. Rutger: “Veel van de Martelaren van Gorcum, elf van de negentien, waren franciscaan. Daarom leek het ons als organisatie mooi om meer te horen over leven volgens de franciscaanse spiritualiteit. We hebben Joachim gevraagd ook nadruk te leggen op roeping in zijn verhaal en sluiten zo aan bij het diocesane Jaar van de Roepingen.”

Voor de middag keek de organisatie met een schuin naar de manier waarop in het bisdom de Tour of Faith wordt gehouden en naar de WJD. “We wilden een combinatie tussen een goed inhoudelijk programma met catechese”, legt Rutger uit, “en ruimte voor geloofsgesprek, ontmoeting en gezelligheid. Uiteindelijk is het de middag geworden, zoals die nu op het programma staat en waarvoor we jongeren van harte uitnodigen. Er is ruime voor ontspanning in de vorm van een zangworkshop en we testen onze kennis van de Martelaren van Gorcum. Het programma sluit af met een gebedsviering, waarin de liederen die we deze middag samen instuderen meteen kunnen inzetten. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd.”

  • De Jongerenmiddag wordt gehouden op 29 september in het heiligdom van de Martelaren van Gorcum (De Rik 5) in Brielle. Deelname is gratis, maar aanmelding is fijn in verband met het eten. Dit kan via info@martelarenvangorcum.nl Aanmelden is ook wenselijk, omdat we dan kunnen helpen bij het regelen van vervoer als dat nodig is.

Programma:

15.00 uur: start met koffie en thee
15.30 uur: Franciscaanse spiritualiteit en roeping (inleiding Joachim Oude Vrielink ofm)
16.15 uur: vragen/verwerking
16.30 uur: zangworkshop
17.00 uur: pauze
17.15 uur: Wat weet jij van de Martelaren van Gorcum? (‘quiz’)
17.45 uur: Gebedsviering
18.15-19.30 uur: Maaltijd