Nationale Bedevaart: Getuigen van het Woord

Nationale Bedevaart: Getuigen van het Woord

12 / 07 / 2020

“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best intimiderend zijn. We worden dan geconfronteerd met onze zwakheid en gebrek aan moed. Maar de woorden van Jezus en Paulus gelden niet alleen voor de mensen in de eerste eeuw of de Martelaren van Gorcum, maar ook voor ons.” Zo preekte kardinaal Eijk op zaterdag 11 juli in Brielle op de dag van de Nationale Bedevaart Brielle.

Normaliter komen er bij de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims naar Brielle om te bidden bij de relieken van de heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom werd de eucharistieviering op deze dag live gestreamd. Zo was het toch mogelijk om samen te bidden op voorspraak van de heilige martelaren en samen stil te staan bij hun geloofsgetuigenis.

Kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, was hoofdcelebrant in de eucharistieviering. Bisschop Van den Hende concelebreerde, evenals custos pastoor Jack Glas. Vanuit de gemeente Brielle was burgemeester Rensen aanwezig. “Christus laat ons niet alleen”, preekte de kardinaal. “Als wij durven te getuigen, speekt door ons de Heilige Geest, die Hij met Pinksteren aan de Kerk gaf. Bidden we dat Gods Geest ons op voorspraak van de Martelaren van Gorcum de moed, de kracht en het inzicht geeft om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus te verkondigen.”

De Nationale Bedevaart en zo de homilie van de kardinaal sloot met het thema ‘Getuigen van het Woord’ aan bij het Jaar van het Woord van God dat wordt gehouden in het bisdom Rotterdam. Het aartsbisdom Utrecht houdt momenteel het Jaar van de Eucharistie. In dit verband is het standvastige geloof van de Martelaren van Gorcum in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie een krachtig getuigenis, ondanks hun broosheid.

Foto-impressie (foto's: Bisdom Rotterdam):