Jongerenbijeenkomst: Je hebt allemaal een roeping

Jongerenbijeenkomst: Je hebt allemaal een roeping

10 / 10 / 2019

Tijdens de jongerenmiddag in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum op 29 september was broeder Joachim ofm te gast. De franciscaan las met de jongeren het begin van het testament van St. Franciscus en ging hierover met de jongeren in gesprek. Het thema van zijn lezing was “roeping” en met die bril keken zij ook naar de teksten.

Al in het eerste tekstfragment komt naar voren dat niet Franciscus, maar God zelf actief is. Het is de Heer die het initiatief nam. Franciscus laat zich steeds hierdoor leiden: hij omhelst de melaatsen en gaat op gesprek bij de sultan. Franciscus kon dit doen door zijn navolging van Christus. Hij was zelfs zo met de Heer verbonden dat hij de kruiswonden in zijn eigen lichaam droeg. Dit sterkte hem in zijn radicale keuze het voorbeeld van Christus te volgen.

Broeder Joachim werkte voor hij franciscaan werd in de wetenschap en deed fundamenteel onderzoek naar ‘kankereiwitten’ en DNA. Een lang sluimerend idee om iets in de Kerk te willen doen, bracht hem uiteindelijk door de viering van de eucharistie, op het spoor van het leven als franciscaan. Centraal hierin staat voor hem niet Franciscus, maar het evangelie. Het kloosterleven is voor hem een goede manier om God, de Kerk en de wereld te kunnen dienen, vertelt hij.

Op de vraag of hij vaak zijn franciscaanse habijt draagt, antwoordt de broeder dat hij dat inderdaad doet. Ook buiten de muren van het klooster. Zo wordt het religieuze leven zichtbaar in de wereld. Maar hij vult dit aan door te zeggen dat christenen niet opvallen, tenzij door de dingen die ze doen! En dat is een roeping van ons allemaal, begrijpen de deelnemers.

Na dit gesprek wordt er met elkaar gezongen in een workshop. De liederen die worden ingestudeerd, worden even later meteen in de gebedsviering gebruikt, zodat iedereen goed kan meezingen.

Deze eerste jongerenmiddag die in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum wordt gehouden, wordt afgesloten met een heerlijke en gezellige maaltijd.

(Foto: Peter van Mulken)