Heiligdom sluit bedevaartkerk aan einde seizoen

Heiligdom sluit bedevaartkerk aan einde seizoen

05 / 10 / 2021

Het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum heeft zijn deuren gesloten voor de winter. Dat gebeurde op zaterdag 2 oktober na de plechtige eucharistieviering, waarin bisschop Van den Hende hoofdcelebrant was en custos pastoor Glas concelebreerde. In het voorjaar 2022 zal het bedevaartsoord de deuren weer openen om pelgrims te verwelkomen in het nieuwe bedevaartseizoen.

Het nieuwe jaar zal een bijzonder bedevaartseizoen zijn, waarin de dood van de Martelaren van Gorcum 450 jaar geleden wordt herdacht. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) hoopt tijdens de Nationale Bedevaart op 9 juli en het hele seizoen weer veel pelgrims te kunnen verwelkomen. In 2018 en 2019 werd de Nationale Bedevaart druk bezocht met 950 en 1.100 bezoekers. De jaren daarna kon de Nationale Bedevaart vanwege de coronamaatregelen slechts enkele tientallen mensen verwelkomen. Echter, verspreid over het hele bedevaartseizoen waren er in 2021 bijna zeshonderd bezoekers en ongeveer 1.000 mensen die naar het bedevaartoord kwamen voor eucharistievieringen door de week.

Bij de afsluiting van het bedevaartseizoen bedankt custos Glas de vrijwilligers voor hun inzet in het bedevaartseizoen. Aan het begin van de eucharistieviering heet hij hen en de mensen die via de livestream meevieren van harte welkom. Deze zaterdag viert de Kerk de gedachtenis van de HH. Engelbewaarders. In zijn homilie preekt bisschop Van den Hende over de bijzondere roeping die de engelen in de Heilige Schrift hebben. Hun eerste taak is om God lof te brengen. Een tweede taak hebben ze als boodschapper van God. “De engel Gabriël komt naar Maria om te zeggen en te vragen of zij de moeder van de Heer wil worden (Lucas 1, 26-38)”, aldus de bisschop. “Maar we kunnen ook denken aan het paasevangelie, wanneer de leerlingen het lege graf vinden en mannen in witte gewaden, de engelen, zeggen: zoek toch niet de levende bij de doden (bijvoorbeeld Lucas 24, 4-6).” De derde taak waar de bisschop over spreekt is de taak van engelen, zoals persoonlijke beschermengelen die in onze Kerk engelbewaarders worden genoemd, om mensen te beschermen “op de weg van het evangelie, om kwetsbare mensen terzijde te staan wanneer ze onderweg zijn in geloof, hoop en liefde.”

“God heeft ieder van ons lief en wil ons leven behoeden”, aldus de bisschop. “Wat is het dan een groot contrast als je vandaag op deze plaats van het martelveld en de bedevaartskerk gedenkt hoe mensen elkaar naar het leven stonden. En dat de martelaren hebben moeten meemaken hoe ze onder dreiging werden ondervraagd, op wrede wijze werden behandeld en hun leven niet naar waarde werd geschat. Hoe haaks staat dat op wat God ons aanreikt in de Schrift en door de beschermende aanwezigheid van de engelen.”

“Als voor de Heer ons leven zo belangrijk is, zouden we als gelovige mensen ook met waardering en met zorg moeten nadenken over ons eigen leven dat wij gekregen hebben en over het leven van anderen, van de mensen om ons heen”, aldus de bisschop. “En zo is het einde van een bedevaartseizoen niet alleen maar de deur dichtdoen, want de deur van ons hart blijft open en ons gebed mag gaande blijven. Voor onszelf, voor onze medemens, voor de Kerk en voor de wereld.”