Doe mee met het jubileumjaar

Doe mee met het jubileumjaar

25 / 04 / 2022
  1. Het bedevaartseizoen wordt geopend op zaterdag 14 mei. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Om 11.00 uur is er een pontificale hoogmis met Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten, en Mgr. Van den Hende

  2. Kom op zaterdag 9 juli naar de Nationale Bedevaart Brielle. De Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een plechtige eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Het thema van de Nationale Bedevaart is: Eén van Geloof en één van Geest. Als u met een groep komt, wordt aanmelden gewaardeerd. Dat kan via info@martelarenvangorcum.nl

  3. Nodig mensen in de parochie uit om voorafgaand aan de Nationale Bedevaart vanaf 30 juni de noveen (online) mee te bidden. We bidden op voorspraak van de Martelaren van Gorcum. Ook wordt gebeden voor martelaren van vroeger en nu en voor alle mensen in gevangenschap en eenzaamheid vanwege hun geloof

  4. Uw eigen parochiebedevaart in het bedevaartseizoen (14 mei - 29 oktober) regelt u via info@martelarenvangorcum.nl. Er is een folder beschikbaar met meer informatie voor groepsbezoeken. Het is mogelijk om aan te sluiten bij de eucharistievieringen die in het bedevaartseizoen in de bedevaartskerk worden gehouden

  5. Attendeer mensen op het jubileumjaar en maak gebruik van de video’s over het bedevaartsoord. Plaats deze op de website van de parochie en in het parochieblad voorafgaand aan de Nationale Bedevaart. Maak gebruik van de beschikbare teksten en QR-codes zodat mensen de video’s makkelijk via hun smartphone kunnen bekijken en alvast op digitale bedevaart kunnen

  6. Attendeer mensen op het stripboek over de Martelaren van Gorcum. Dit komt begin mei online voorafgaand aan de opening van het bedevaartseizoen. Maak gebruik van het korte artikel en de QR-code om er in de parochie aandacht voor te vragen via de website en het parochieblad

  7. Attendeer mensen op de Geuzen- en Martelarenroute (“Bezinningsroute vrijheid en verdraagzaamheid, de Geuzen- en Martelarenroute”). Informatie hierover staat op de website opvoorneputten.nl. Maak gebruik van het korte artikel en de QR-code om er in de parochie aandacht voor te vragen

De artikelen, foto's en QR-code kunt u downloaden op bisdomrotterdam.nl