Brielle opent bedevaartseizoen online met een lezing

Brielle opent bedevaartseizoen online met een lezing

30 / 04 / 2020

“U zult begrijpen dat de plechtige opening van het bedevaartseizoen in Brielle niet kan doorgaan op de wijze die we voor ogen hadden”, schrijft custos Jack Glas van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in een brief die is verstuurd aan parochies. “Maar willen we dit moment niet zomaar voorbij laten gaan.”

Op zaterdag 9 mei zou de opening van het bedevaartseizoen van de Martelaren van Gorcum plaatsvinden met de viering van de eucharistie en een inleiding van broeder Johan te Velde OSB. In de brief aan parochies schrijft de custos dat voor de lezing een online alternatief wordt aangeboden in samenwerking met broeder Johan te Velde.

De lezing van broeder Johan te Velde kan vanaf zaterdag 9 mei worden gevolgd via het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam (www.youtube.com/bisdomrotterdam1956).

De lezing is onderdeel van de activiteiten in het diocesane Jaar van het Woord van God. Broeder Johan te Velde zal spreken over het Woord van God in de liturgie en in het bijzonder over de rol van de lector of lectrice bij het lezen van het Woord van God.

Parochies hebben de uitnodiging voor de online lezing gekregen met het verzoek deze door te sturen aan geïnteresseerden. “We hopen u allen op deze wijze een goed alternatief te bieden binnen de mogelijkheden die de huidige situatie van het coronavirus ons biedt”, aldus de custos. “Met name zouden we de lectoren en lectrices graag bereiken met deze uitnodiging.”

  • Verzocht wordt om vooraf aan te melden voor de inleiding zodat de organisatie deelnemers de link naar de online lezing kan sturen. Dat zal gebeuren op vrijdag 8 mei of zaterdag 9 mei. Bij de aanmelding kunnen vragen worden gesteld aan de inleider. Aanmelden kan tot 7 mei via Annemieke de Jong (a.d.jong@bisdomrotterdam.nl).