Bijzonder bedevaartseizoen afgesloten

Bijzonder bedevaartseizoen afgesloten

30 / 10 / 2022

“Het was een bijzonder en mooi bedevaartseizoen. Vandaag bij de afsluiting kijken we terug in dankbaarheid.” Custos pastoor Glas benoemde bij het slot van het bedevaartseizoen in Brielle de belangrijke momenten uit het herdenkingsjaar 450 jaar HH. Martelaren van Gorcum. Het bedevaartseizoen sloot op zaterdag 29 oktober met een eucharistieviering, waarin bisschop Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam hoofdcelebrant was.

“Dit jaar was het op 9 juli precies 450 jaar geleden dat de negentien mannen die we nu kennen als de Martelaren van Gorcum hun leven gaven voor het geloof, voor Christus. Hun geloofsgetuigenis klinkt nog altijd voort, op vele plaatsen, maar vooral hier op de plek waar het gebeurd is”, zegt custos Glas. “Gedurende het seizoen zijn er wekelijks liturgische plechtigheden geweest: eucharistievieringen en ook het rozenkransgebed. Er waren pelgrimsgroepen die op bezoek kwamen, er was de dagelijkse openstelling en bijvoorbeeld afgelopen zondag een jongerenbijeenkomst waarbij het kruis van de Wereldjongerendagen hier in de kerk aanwezig was.”

Hij vertelt hoe tijdens het rozenkransgebed specifiek is gebeden voor de meer dan 200 gebedsintenties die zijn afgegeven bij de Nationale Bedevaart en daarna. “Het was mooi om dit te doen, om iedere week weer een stapeltje intenties te nemen en die In het gebed te noemen.” Hij heet bisschop Hendriks van harte welkom: “We zijn dankbaar dat u vandaag met ons de eucharistie wilt vieren.”

In zijn homilie vertelt Mgr. Hendriks dat de bisschop van Haarlem dat een groot deel van de relieken van de Martelaren van Gorcum in Brielle worden vereerd, maar dat ook de bisschop van Haarlem destijds een deel van de relieken kreeg. Brielle behoorde toen tot het bisdom Haarlem. “In de kathedraal van Haarlem is een speciale kapel aan de martelaren gewijd en de relieken hebben nog steeds een ereplaats in de kapel van het bisdom.”

“Hoe kon het gebeuren dat deze mensen hun leven gaven voor Christus? De martelaren kwamen in een situatie terecht waarin zij ineens voor die keuze stonden. Sommigen van hen waren goede en geleerde priesters en beleden hun geloof vol overtuiging. We weten dat zij hun leven hadden kunnen redden als zij dat niet hadden gedaan”, preekt de bisschop. “Dat is heel inspirerend voor ons, want wij staan ook voor zulke keuzes, al hoeven wij ook misschien niet de marteldood te sterven: doe je op het moment dat het erop aan komt het goede, dat wat juist is en oprecht of zoek je een uitweg en maak je je ervan af? Hoe zijn wij, hoe zullen wij zijn op zo’n moment?”

De homilie van bisschop Hendriks is gepubliceerd op zijn website. In de eucharistieviering waren bisschop Van den Hende en custos Glas concelebrant. Diaken Osseweijer assisteerde. Lector was de heer Verwater. Cantores waren mevrouw Verheul en de heer Beuk. Zij werden op het orgel begeleid door de heer Kloeg.

Zie voor de activiteiten in het herdenkingsjaar de nieuwsberichten op deze website.

(Foto's: bisdom Rotterdam)