Afsluiting bedevaartseizoen 2018

Afsluiting bedevaartseizoen 2018

24 / 11 / 2018

Om het einde van het bedevaartseizoen in Brielle te markeren, werd op zaterdag 13 oktober een bijeenkomst gehouden in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum. Pastoor Jack Glas, de custos van het heiligdom, sprak de aanwezigen toe en blikte daarbij terug op het bedevaartseizoen 2018, dankbaar voor de komst van vele pelgrims gedurende de afgelopen maanden.

De custos sprak zijn dank uit aan de vrijwilligers in Brielle voor hun grote inzet in en rond het heiligdom, aan de bisschop en het bisdom voor hun betrokkenheid en aan de leden van de Bisschoppelijk Brielse Commissie.

Na de woorden van de custos, pastoor Glas, werd in de bedevaartskerk onder leiding van bisschop Van den Hende het kerkelijk avondgebed, de vespers, gebeden. In de vespers preekte hij naar aanleiding van de schriftlezing uit de Tweede Petrusbrief (2 Petrus 1, 19-21) en benadrukte dat de kracht van de Heilige Geest aan de basis ligt van christelijk martelaarschap/

Martelaarschap in christelijke zin

Hij zei daarover: “Martelaarschap komt niet voort uit eigen drijfveren, maar uit de kracht van de Heilige Geest. Als je het de Martelaren zou hebben gevraagd, terwijl ze aan hun werk als priester en religieus begonnen, hadden ze niet allemaal volmondig gezegd ‘ja’, als je vraagt: “Zou je martelaar willen zijn?” En ook als je het ons, op de mens af, zou vragen, zou het op zijn minst vreemd zijn als je gelijk volmondig ‘ja’ zou roepen. Want kun je dat wel op eigen kracht? En zou je je leven in dienst van de Heer niet veel liever in harmonie en vrede willen beleven?”

“En als we denken aan het martelaarschap in christelijke zin, dan kan dat nooit zonder met ons hart aan te sluiten bij Jezus zelf. Die gekomen is om te dienen. Die zijn leven gegeven heeft als losprijs voor velen. Ook Hij heeft op het kruis gebeden: ‘Heer, hebt Gij Mij verlaten?’ En ook Hij bad aan de vooravond van zijn lijden: ‘Mag deze beker aan Mij voorbij gaan.’ Hij is in de gehoorzaamheid van het geloof en met de grote liefde die Gods Zoon eigen is die laatste stap gegaan.”

Geloofsgetuigenis van de Martelaren

“Heel specifiek maakt onderdeel uit van het geloofsgetuigenis van de martelaren van Gorcum hun verbondenheid met de eucharistie. In dit sacrament komt Jezus werkelijk in ons midden, zijn Lichaam en Bloed, Hij is onze gastheer en ook ons voedsel wanneer wij de eucharistie vieren. En Hij die beloofd heeft met ons te zijn alle dagen van ons leven, blijft in ons midden aanwezig in het heilig sacrament. Daarvan hebben de Martelaren getuigd en daarvoor hebben ze ook hun leven gegeven toen ze die overtuiging niet hebben losgelaten. En daarom maakt van deze Vesper ook de aanbidding van het Sacrament een moment deel uit. We weten de Heer in ons midden. Hij is net zo dicht bij ons als bij de eerste leerlingen. Net zo dicht bij ons als bij de Martelaren in hun doodsnood.”

Na de zegen met het Allerheiligste, sloot aan het eind van de Vespers de bisschop de grote deur van de Bedevaartskerk en bad: “Wij bidden U, laat toch, wanneer wij deze deur sluiten, de harten van allen geopend blijven voor uw liefde. Opdat uw kinderen in het voetspoor van de Heiligen in woord en daad mogen getuigen van uw liefde in de wereld.”

(Foto's: Peter van Mulken)