Vrienden

Ook vriend worden van de Bedevaartskerk?

Wilt u de Bedevaartskerk in Brielle ook ondersteunen? Word dan lid van de 'Vrienden Bedevaartsoord Den Briel'. U wordt op de hoogte gehouden over:

  • het programma in het Heiligdom
  • de Nationale Bedevaart, jaarlijks in juli
  • de Brielle Lezing
  • speciale bijeenkomsten, projecten en publicaties

U kunt zich aanmelden door de achterzijde van de folder 'Uw steun is onmisbaar' (PDF) in te vullen en deze in gesloten envelop op te sturen:

Bisschoppelijk Brielse Commissie
T.a.v. Vriend van Bedevaartsoord Den Briel
Postbus 268
3230 AG Brielle

Donaties

Wilt u rechtstreeks doneren dan kan dat ook:

IBAN: NL30 RABO 0344 8537 21
t.n.v. Bisschoppelijke Brielse Commissie te Brielle
o.v.v. Vrienden Bedevaartsoord Den Briel

Mogen wij u bedanken?

Uw gift is zeer welkom. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te kunnen bedanken en om u uit te nodigen bij speciale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een viering en bij afronding van restauratieprojecten.

De Bisschoppelijke Brielse Commissie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).